Telekom Biz Net

mtsMobilna telefonija Srbije i SSZJT su potpisali ugovor o poslovnoj saradnji, dobili smo 400 novih brojeva 066/8803… za Biz:net mrežu SSZJT.

Pozivi unutar Biz:net mreže SSZJT se tarifiraju po ceni od 0.00 dinara, kao i pozivi ka Biz:net mreži Jat Tehnike, dok se svi ostali pozivi izvan navedenih mreža tarifiraju po važećem MTS cenovniku.

Omogućena kupovina mobilnih telefona za članove sindikata po beneficiranim cenama, na 3 ili 6 rata putem administrativne zabrane.

RAZGOVARAJTE U OKVIRU NAŠE BIZ:NET MREŽE SSZJT-A, KAO I SA BIZ:NET MREŽOM JAT TEHNIKE KORISTEĆI SVOJE MOBILNE TELEFONE KAO LOKALE

 

SPECIJALNE TARIFE, cene su prikazane po minutu razgovora bez PDV-a

ON NET pozivi unutar Biz:net mreže SSZJT i Biz:net mreže Jat Tehnika 0,00 dinara
Pozivi ka ostalim mt:s brojevima 3,00 dinara
Ostali nacionalni pozivi 7,00 dinara
Pozivi ka integrisanim fiksnim linijama 1,90 dinara
SMS poruka 1,70 dinara
GPRS besplatno 10 MB po liniji mesečno
SMS poruka ka inostrantvu 10,00 dinara
MMS poruka 10,00 dinara
Mesečna pretplata po broju 20,00 dinara

IZBOR I KREIRANJE PROFILA za svaki korisnički broj

PROFIL I

Omogućava prijem svih dolaznih poziva i ostvarivanje odlaznih poziva (i svih međunarodnih odlaznih poziva), slanje SMS i MMS poruka, korišćenje VAS servisa i usluge prenosa podataka. KORISNIČKA LINIJA U PROFILU I ne može imati definisani limit.

PROFIL II

Omogućava prijem svih dolaznih poziva i ostvarivanje nacionalnih poziva (ON-NET i OFF-NET), slanje SMS i MMS poruka, korišćenje VAS servisa i usluge prenosa podataka.

PROFIL III

Ima mogućnost prijema svih dolaznih poziva i ostvarivanja pozivanja brojeva samo u okviru zatvorene Biznet grupe (ON-NET), slanje SMS i MMS poruka, korišćenje VAS servisa i usluge prenosa podataka.

PROFIL IV

Ima mogućnost prijema svih dolaznih poziva.
Svaki profil korisničke linije može da se definiše i tako što će neka od osnovnih usluga (slanje SMS i MMS poruka, korišćenje VAS servisa i usluga GPRS prenosa podataka) biti ukinuta.Zahtevom ovlašćenog lica za svaku korisničku liniju, moguće je izmeniti profil linije iz jednog profila u drugi.Svaka promena profila tarifira se 59,00 dinara (sa porezom) po korisničkoj liniji.Kontrola troškova može da se ostvari i tako što će za linije u Profilu I, II, III biti definisan novčani limit u minimalnom iznosu od 500,00 dinara. Ako korisnik prekorači limit, do kraja meseca nije moguće telefoniranje.

ČLANOVI SSZJT-A MOGU DOBITI VIŠE INFORMACIJA, IZABRATI I PREUZETI BROJEVE I TELEFONE BIZ:NET MREŽE SSZJT SVAKOG DANA U PROSTORIJAMA SINDIKATA