2009

Decembar

16.12.2009.godine 

Ispoljenu  upornost menadžmenta koju prepoznajemo u stalnom nametanju teško prihvatljivih predloga  predimenzionisanog sektora marketinga, dovodi nas do zaključka da bi za sve nas zaposlene najbolje bilo da se ta vrlina  preusmerila u pronalaženje novih poslova koje nažalost ne vidimo u planovima poslovanja za 2010. godinu.
Podsećamo na dogovor izvršnog direktora Vladana Krunića, da sektor marketinga broji 6 izvršilaca koji će zadržati koeficijente sa svojih radnih mesta.  To je istina i ništa drugo se nije dogovaralo. Posle par dana saznajemo da su se podelila nova rešenja sa koeficijentima van svake kontrole i kolektivnog ugovora i to nažalost sada za 15 izvršilaca. Svaka vam čast menadžeri na poštovanju dogovora.
Ako dobacimo do dobrovoljnog socijalnog programa, kome se nada  stotinak zaposlenih, biće dobro. Posle toga prinudni odmori, tehnološki višak,  možda otkazi, jer para nema, a to naravno plaćaju zaposleni. Tada više nema podela na mehaničare i druge jer ni jedni ni drugi neće imati razloga da sede u praznim hangarima bez posla.
Ministarstvo i ministar se deklarišu za socijalnu pravdu, ali samo pred izbore. Svašta obećavaju i kada se dočepaju ministarskih fotelja tada ih uhvati trenutna amnezija i na sva data obećanja naravno zaborave.
Skupština JAT Tehnike savršeno brine za našu kompaniju, sastala se samo par puta, ali redovno mesečno primaju svoju apanažu i o njihovoj kontrolnoj funkciji vidimo na delu sve rezultate i posledice.
Ovu nezavidnu situaciju će svakako zaposleni jednoga  dana oštro osuditi,  ali kasno kada budemo osuđeni na stečaj i izloženi jeftinoj ponudi tajkunima koji blagonaklono prate propadanje naše firme

07.12.2009.godine 

Zahtevamo od direktora S. Miškovića, momentalno stavljanje van snage ’’famoznih’’ rešenja koja su izdata za zaposlene u službi Marketinga i prekid svih dosadašnjih napada na važeći Kolektivni ugovor. Nažalost izvršni direktor Vladan Krunić je dozvolio sebi slobodu da svojevoljno potpiše rešenja, koja u potpunosti izlaze iz važeće sistematizacije a što je još strašnije iz prethodno postignutog dogovora. Upozorili smo direktora S. Miškovića da ne preduzimanjem adekvatnim mera prema pojedincima koji krše osnovne akte našeg preduzeća sam se stavlja na njihovu stranu i snosićete još veću odgovornos i neželjene posledice. Pročitajte više ovde

04.12.2009.godine

Zakazan hitan sastanak IO SSZJT-a zbog neprihvatljive samovolje izvršnog direktora Vladana Krunića, koji je flagrantno prekršio kolektivni ugovor i dozvolio sebi slobodu da idađe iz granica dozvoljenog i dogovorenog, postavivši se izvan dogovora koje je sam ponudio sindikatima na nedavnom sastanku, čime je obmanuo zaposlene u JAT Tehnici.  Preispitaće se odgovornost strućnih službi i pojedinaca u njima, koji su bili dužni da na vreme upozore i ograde se od nasilja nesavesnog pojedinaca, ne dozvolivši kršenje kolektivnog ugovora. Izvršni direktor Vladan Krunić je sam sebi pribavio  nekontrolisanu moć, silu i privilegiju da odlučuje i poigrava sa sudbinama zaposlenih što mu ne smemo dozvoliti.

 

Novembar

27.11.2009.godine 

Sa sastanka sindikata sa menadžmentom JAT Tehnike, generalnim direktorom Srđanom Miškovićem  i izvršnim Vladanom Krunićem možemo opisati naše utiske koje nosimo kao ’’ŠUMA REČI U PUSTINJI MISLI’’. Ova konstatacija najbolje oslikava sve što je izrečeno na ovom istoriskom sastanku gde se toliko toga reklo, naravno i obećalo, ali ostaje pitanje zar se sve to i do danas u nebrojeno prilika ranije nije isto obećavalo?
Da potsetimo kako je protekla godina započela od:  fisibiliti studija uglednih ekonomskih stručnjaka, pokušaja otkazivanja kolektivnog ugovora, samoproglašenog koordinatora koji je imao kontrolnu funkciju za interese jednog sindikata, pokušaj primene pravilnika o radu, datim tajnim aneksima, postavljenjima šefova hangara, prijemom novo zaposlenih protivno Kolektivnom ugovoru, priprema nove organizacije i sistematizacije, čestih kadrovskih vrteški, obećanog dobrovoljnog socijalnog programa, novog istoriskog ugovora sa JAT-om koji je kako nam je rečeno trebalo da razgraniči sve naše poslove i da nam donese lepe finansijske rezultate, generalnog štrajka prema JAT-u, obećavajućih akcionih i master planova  itd. Bilo je još mnogo toga obećanog od izglednih novih poslova, zainteresovanih operatera za rad sa nama, kako su neki od njih pokazali zainteresovanost za strateško partnerstvo ali!!!  Nažalost nijedan mesec nismo imali  na vreme isplaćenu platu po kolektivnom ugovoru reklo bi se ’’PRIVREMENA BESKONAČNOST’’. Prilika je da potsetimo da smo blagovremeno i dobronamerno upozoravali naš menadžment, skupštinu i predsednika skupštine JAT Tehnike, kao i nadležno ministarstvo o nedostatku dovoljnog broja aviona u našim hangarima i nedovoljnom obimu posla, neophodnog za opstanak naše kompanije. Članstvo sindikata je potpuno svesno da samo radom može obezbediti svoju egzistenciju. Nažalost na naše apele mnogi odgovorni su ostali gluvi. I došli smo do prinudnih odmora, naravno sada trebaju zaposleni da snose posledice nesposobnog menadžmenta koji je i doveo JAT Tehniku do ove teške finansijske situacije. Zaista je teško prihvatiti sve konstatacije odgovornih za našu sudbinu, kada oni i dalje sede na svojim mestima sa privilegovanim platama a kako da im verujemo da će baš sada nešto dobro doneti kad to do sada nisu a imali su previše prilika i vremena. Finansijske opravdanosti u ideji slanja zaposlenih na prinudne odmore zaista nema ali to je zgodna prilika da se zaposleni zaplaše i kroz strah disciplinuju.
Od dobrovoljnog socijalnog programa koji su svi sindikati tražili za sada nema ništa, to treba da sačeka izradu našeg novog elaborata o opravdanosti socijalnog programa, pa onda dostaviti nekome tamo u ministarstvima da se dogovori, posle toga treba vlada da odobri,  pa kad bude i ako bude?
Traženo je od menadžmenta da se pitanje obezbeđenja HTZ opreme reguliše, ukazano je na sve loše posledice. Pitanje rada restorana i uvođenja toplog obroka je takođe pokrenuto na tome se radi i traži rešenje ovog problema. Zatraženo je otvaranje nove autobuske stanice GSP-a, što zahteva veoma komplikovanu proceduru kod nadležnih.

09.11.2009.godine 

Kako smo i očekivali gospodin Srđan Mišković se nije pojavo na zajedničkom sastanku IO SSLVMS-a i SSZJT-a, tako da nismo imali odgovore na pitanja koja traže hitne odgovore. Na sastanak je došao izvršni direktor gospodin V. Krunić koji je izneo svoje odluke da smeni šefa sektora marketinga i još neke od planova koji treba da donesu bolju organizaciju posla u JAT Tehnici. Gospodin V. Krunić je istakao da kroz zaoštravanje radne discipline na svim nivoima i smenama onih koji do sada nisu pokazali dovoljno angažmana na rukovodećim mestima, kroz pronalaženje novih poslova, kao i drugim uštedama, vidi izlaz iz teške poslovne situacije. Odgovore kada će se isplate vratiti u obećanu redovnost po Kolektivnom ugovoru i dokle se došlo sa dobrovoljnim socijalnim programom nismo dobili jer je to u nadležnosti direktora S. Miškovića.

 

Oktobar

19.10.2009.godine 

Održan sastanak prestavnika sva tri reprezentativna sa izvršnim direktorom Vladom Krunićem. Gospodin Krunić je izneo nezavidnu finansijsku situaciju  u JAT Tehnici, kao i po njemu neophodnost prinudnih odmora za stalno zaposlene, čime bi se malo finansijski uštedelo, ali bi to po njemu donelo ozbiljniji odnos prema radu nekuh zaposlenih. Kod predstavnika sindikata sama ideja slanja stalno zaposlenih na prinudne odmore nije podržana, jer na prvom mestu dok imamo privremeno angažovane radnike kao i na određeno vreme, ne mogu se stalno zaposleni slati na prinudne odmore. Zatraženo je da se zaposleni upoznaju o rezultatima pregovora direktora S. Miškovića sa ministrom M. Mrkonjićem i Vladom o realizaciji njegovog akcionog plana koji je prezentirao u kome je zatražena pomoć u prevazilaženju teške finansijske situacije u narednom periodu, restruktuiranje kroz racionalizaciju zaposlenih, nalaženje novih poslova jer je to jedini način izlaska iz teške finansiske krize.
Šta je sa datim garancijama i obećanjima direktora Jat Tehnike i predsednika skupštine Jat Tehnike gospodina A. Antića, kada se očekuje vraćanje u tokove redovnost isplata zarada po kolektivnom ugovoru?
Sindikati su zatražili da na prvom mestu menadžment izdejstvuje od Vlade dobrovoljni socijalni program kao što je to dobio JAT Airways,  pa kada se vidi koliki je broj prijavljenih tek tada razgovara o daljoj racionalizaciji.
Posle svih pitanja na koje nismo dobili odgovore dogovoreno je da se na sledećem sastanku zamoli direktor S. Mišković  i odgovori na pitanja koja opterećuju zaposlene, a do tada ideja o prinudnim odmorima odloži.

06.10.2009.godine 

Štrajkački odbori sindikata SSLVMS-a i SSZJT-a su juče oko 17,15  kada su se uverili da je deo dugovanja od 60 miliona,  prema JAT Tehnici uplatio JAT Airways,  objavili prestanak najavljenog generalnog štrajka. Vredno je istaći da  JAT Airways još uvek duguje 50 moliona dinara i da nova faktura za septembar nije još ispostavljena.
Ovom uplatom su isplaćene samo neto plate za zaposlene u JAT Tehnici koja ima obavezu prema državi da uplati  deo bruto za poreze i drugo. Posle niza apela i upozorenja menadžmentu JAT Airways-u koji je pokazao veliki stepen nezainteresovanosti prema svim našim dobronamernim sugestijama uperenim ka bar delimičnom servisiranju svojih obaveza primorani smo bili da pribegnemo štrajku.
Na žalost nismo naišli na korektan poslovni odnos sa menadžmentom JAT Airways-a, što je i dovelo do ove teške odluke po obe državne firme. Očekujemo da se najodgovorniji u našoj državi napokon malo više zauzmu  oko tekućih problema JAT Tehnike, koja nesumljivo ima dovoljno perspektive da uz više novih poslova i radova na stranim avionima postane profitabilna kompanija vredna respekta u ovom delu evrope. Više pročitajte ovde

05.10.2009.godine 

Štrajkački odbori su dana 05.10.2009 godine u 17.15. časova održali zajednički sastanak i doneli odluku da prekinu generalni štrajk kod poslodavca.

02.10.2009.godine 

Posle pregovora sa predsednikom skupštine Jat Tehnike A. Antićem, iz kojih smo izašli sa obećanjem da će se hitno servisirati svi dugovi prema zaposlenima, prihvatili smo zamrzavanje štrajka do ispunjenja obećane isplate.

 

Septembar

25.09.2009.godine 

Juče su predsednici dva sindikata SSLVMS-a i SSZJT-a koji su najavili generalni štrajk bili primljeni u ministarstvu za infrastukturu. Iz susreta sa najodgovornijima za sudbinu i prosperitet JAT Tehnike (ministrom za infrastrukturu M. Mrkonjićem i predsednikom skupštine A. Antićem i direktorom S. Miškovićem) izašli smo sa rezervom na sva obećanja koja smo od njih dobili. Na prvom mestu je obećana dugo očekivana pomoć i želja da se aktivno uključe u rešavalje nagomilanih problema JAT Tehnike. Sve naše primedbe na efikasnost menadžmenta i nedostatka posla kako bi se naši kapaciteti zaposlili obećana je pomoć i ozbiljan angažman svih u ministarstvu na dovođenju novih poslova. Direktor S. Mišković je ponudio hitne promene u svom menadžmentu koje će po njemu doneti efikasnost kako u donošenju novih poslova tako i bolju organizaciju sa ciljem da zadovoljimo nove klijente. Na drugom mestu sva kašnjenja isplate ličnih dohodaka zaposlenima od strane ministra je obećano da tokom petka ide isplata drugog dela avgustovske plate, a najkasnije u utorak isplata akontacija za septembar, čime bi se došlo do poštovanja kolektivnog ugovora. Za sve sledeće isplate ministarstvo je ponudilo svoju nesebičnu pomoć.
Ministar M. Mrkonjić je od direktora tražio da mu napravi hitan akcioni plan koji bi obuhvatio racionalizaciju JAT Tehnike u smislu davanja dobrovoljnog socijalnog programa za 300 zaposlenih kao što je to nedavno imao i JAT. U planu za rehabilitaciju JAT-a, očekuje se od vlade odvajanje oko 10 miliona eura za popravku i kupovinu delova za vazduhoplove, koji u dužem periodu čekaju na rezervne delove a sve to treba da uradi naša kompanija. Odbaćena je svaka ideja o odvajanju liniskog održavanja u JAT, pa tako našoj zabrinutosti za rasparćavanje JAT Tehnike nema mesta. Da zakljućimo sva obećanja o isplatama i reorganizaciji su čvrsto garantovali ministar M. Mrkonjić i predsdnik skupštine A. Antić pa ako se ne ispune data obećanja sada znamo na koju adresu treba uputiti eventualne kritike ili u suprotnom pohvale

23.09.2009.godine

Proglas sa kojim smo pozvali naše sindikalno članstvo i druge zaposlene u hangar eksploatacije kada će započeti generalni štrajk do ispunjenja naših zahteva. Do danas nam se niko od nadležnih, zaduženih i odgovornih za sudbinu JAT Tehnike (predsednik Skupštine A. Antić, ministar za infrastrukturu M. Mrkonjić) nije obratio ili pokazao bar dobru volju za prevazilaženjem ove nezavidne situacije.

21.09.2009.godine

Izvršni Odbor SSZJT-a je doneo odluku da se pridruži odluci IO SSLVMS-a i zajedno sa kolegama iz tog sindikata započne štrajk upozorenja koji bi doveo do generalnog štrajka ako se ne ispune zahtevi za hitnom smenom direktora Srđana Miškovića. U našoj odluci se mogu videti svi naši zaključci i razlozi za donošenjem ove teške odluke.

14.09.2009.godine

Upućeni zahtevi za hitnim sastancima sa najodgovornijim za poslovanje JAT Tehnike. Dugo mesečno kašnjenje plata, ima za posledicu kršenje Kolektivnog ugovora od strane poslodavca, ne nalaženje odgovarajućeg posla, kako bi se uposlili naši kapaciteti i sve drugo što opterećuje zaposlene u JAT Tehnici su dovoljan razlog da smo se obratili na sve relevantne adrese. Ovde pogledajte zapisnik sa sastanka održanog 10.09.2009.godine.

 

Avgust

28.08.2009.godine

Danas je održan sastanak IO SSZJT-a na kome su članovi IO upoznati sa svim informacijama koje smo dobili od direktora JAT Tehnike vezanih za potpisivanje novog ugovora između JAT-a i JAT Tehnike. Na sastanku je direktor JAT Tehnike izneo sva događanja koja su predhodila potpisivanju novog ugovora, a naročito zamerke upućene na rad JAT Tehnike koje su dobile veliku medijsku pažnju što je imalo za posledicu i ubrzano potpisivanje ovog ugovora.
Samo potpisivanje je po nama bilo nažalost bez ikakvog upoznavanja zaposlenih mada smo imali čvrsto obećanje direktora da će prethodno upoznati zaposlene pre svakog potpisa. Na samom sastanaku, gde smo informisani da je ugovor potpisan, sindikati nisu imali primerak ugovora kako bi tačno znali šta u njemu piše i kakve nam obaveze on donosi. Od direktora smo samo dobili informaciju da je potpisani ugovor dobar za JAT Tehniku što ne možemo komentarisati, jer isti nismo videli pa je svaki komentar nepotreban. Potsetili smo direktora da još nismo dobili obećani izveštaj o svim aktivnostima sektora marketinga. Na osnovu dostupnih informacija, ne vidimo da ima bilo kakvog pomaka u odgovornijem i angažovanijem radu ove službe. Osim redovnih poseta vazduhoplovnih izložbi širom sveta neke rezultate odnosno blagodeti sa tih putovanja nismo primetili. Dobijene su informacije da se na novoj organizaciji i sistematizaciji radi a da postojeća može sasvim zadovoljiti potrebe poslovanja pa nije ni najmanje potrebno žuriti u izradi nove. Takođe je predložena nova politika upravljanja učinkom zaposlenih od strane Gospođe Josipović Smilje HR. Mišljenja smo da o ovoj problematici ima vremena razgovarati ali nikako sada kada nema dovoljno posla da se zaposli ni polovina postojećeg kapaciteta JAT Tehnike. Pročitajte više ovde

Juli

26.juli 2009.godine

Zaista je mnogo razloga za sve ove zahteve koje smo uputili na najodgovornije adrese zadužene za poslovanje JAT Tehnike. Naša trpeljivost kao i prag tolerancije ovom menadžmentu je iscrpljen. Pokazali smo mnogo želje kao bi pomogli poslovodstvu da se snađe u ovom periodu koji je za nama. Zaključili smo da nas svojim nepoznavanjem kao ni željom da naše dobronamerne sugestije iskoriste za dobro JAT Tehnike i zaposlenih, teško možemo dalje tolerisati jer vode u propadanje preduzeća. Ovaj menadžment je ostao gluv za svaku korisnu sugestiju, a pritom nije ništa uradio za dobro kompanije naprotiv, pamtićemo ga samo po nepoštovanju dogovora i akata koji uređuju prava i obaveze kako poslovodstva tako i zaposlenih.

06.juli 2009.godine

Na naše insistiranje da se održi zajednički sastanak sindikata sa članovima skupštinine JAT Tehnike određen je član skupštine g-din Milutin Milunov da sasluša naše predloge i prenese članovima skupštine našu zabrinutost za budućnost JAT Tehnike. Tom prilikom su prestavnici SSLVMS-a i SSZJT-a izneli sve primedbe na rad kako menadžmenta tako i svih drugih odgovornih za sudbinu JAT Tehnike. Iznešeni su sve primedbe koje smo konstatovali na sastancima IO kao i sve sugestije koje bi pomogle zaustavljanju daljeg lošeg poslovanja naše kompanije.

Maj

Maj mesec je bio obeležen i dalje konstantnim kašnjenjem zarada i kršenjem Kolektivnog ugovora od strane našeg poslodavca Jat Tehnike.

April

Održan zajednički sastanak svih sindikata Jat Tehnike zbog konstatnih kašnjenja zarada i kršenja Kolektivnog ugovora. Zajedničkim aktivnostima oko organizovanja štrajka upozorenja postignut je dogovor i u isto vremen poslato je upozorenje kako menadžmentu tako i relevantnim institucijama.

Održan sastanak direktora Jat Tehnike i svih sindikata, na kome je direktor upoznao sindikate sa tokom pregovora na novom ugovoru između Jat Airways-a i Jat Tehnike.

24.04.2009.godine

Članovi izvršnih odbora sindikata SSZJT, SSLVMS, SSIVS i Jat Nezavisnost, održali su zajednički sastanak na kojem je razmatran problem neredovne isplate zarada zaposlenima u Jat Tehnici.
Izvršni odbori su zauzeli stav da se problem neredovne isplate zarada mora rešiti u najhitnijem roku jer je strpljenje zaposlenih na izmaku. Od novembra 2008 naše zarade se neredovno isplaćuju što za posledicu ima izazivanje velikog nezadovoljstva zaposlenih u JAT Tehnici.

 

Mart

Tradicionalno, svim koleginicama članicama SSZJT-a je dodeljena pomoć (poklon) za Dan žena 8. mart

Februar

Još jednom smo tražili od predsednika kao i cele skupštine JAT Tehnike, da čujemo koji su njihovi planovi sa JAT Tehnikom kao i da izložimo naše stavove kako bi se prevazišla nepovoljna situacija koja direktno pogađa zaposlene. Vredno je istaći da ni posle mesec dana nismo dobili odgovor od direktora na postavljena pitanja koja su veoma bitna za budućnost svih zaposlenih. Rad na novom PKU je i dalje ostao u fazi mirovanja, nije prezentovana nova organizacija i sistematizacija što je preduslov za početak pregovora.

SSLVMS dobio reprezentativnost.

Januar

Novi direktor Jat Tehnike g-din Srđan Mišković održao sastanak na kome su prisustvovali predstavnici našeg sindikata, SSLVMS, Jat nezavisnosti, SSVMS i SSIVS.