2007

PREGLED NAJVAŽNIJIH DOGAĐAJA ZA 2007. godinu

Februar
– Data donacija za ELMO konferenciju koja se održala u Beogradu.

Mart
– Zatražena od direktora da za Dan žena podeli jednu pomoć predviđenu po kolektivnom ugovoru.
– Svim našim koleginicama, članicama sindikata, dodeljena pomoć za Dan žena 8. mart.
– Predstavljen program rešavanja viška zaposlenih u JAT Tehnici koji je ubrzo počeo da se primenjuje.

Maj
– Formiran Odbor za bezbednost JAT Tehnike u koji su ušla dva naša člana.

Juni
– Inicirali rad na socijalnom programu i predloženo svim sindikatima JAT Tehnike da se donese jedan zajednički, od svih prihvaćen, socijalni program.

Juli
– Nastavljena saradnja sa Rekreatursom kao i sa Prolom banjom i Lukovskom banjom .
I ovoga puta potvrđeno zadovoljstvo korisnika uslugama i uslovima boravka.

Septembar
– U septembru smo pozvani od strane Samostalnog sindikata Beograda na Sportske susrete u Grčku
’’Pefkohori 2007’’. Na ovim Sportskim susretima smo ostvarili zapaženo učešće.
Videlo se koliko je veliki naš sportski potencijal i koliko članova je sportski aktivno.
Sklopljena su nova prijateljstva i ovi susreti su ostali svim takmičarima u najlepšoj uspomeni.

Oktobar
– Inicirali formiranje sportskog kluba JAT Tehnike. Zadatak kluba bi bio okupi sve sportiste i pomogne oko treninga i takmičenja.

Decembar
– Podeljena je uobičajena novogodišnja jednokratna pomoć svim članovima sindikata. Poklonjen i kalendar
za 2008. godinu, koji smo sami finansirali i stampali.
– Finansijska godina završena sa podeljenih (što jednokratnih, što vanrednih pomoći) 1.536.000,00.